ANTREPRENORIAT ÎN PRODUCȚIILE ANIMALIERE - sesiunea Februarie 2020

 
 

U.S.A.M.V. București

Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere

 

În atenţia absolvenţilor programului de studii de masterat „ANTREPRENORIAT ÎN PRODUCȚIILE ANIMALIERE”

A N U N Ţ

 

Pentru înscrierea la Examenul de disertaţie din sesiunea FEBRUARIE – 2020, absolvenţii Facultăţii de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Programul de studii de masterat „ANTREPRENORIAT ÎN PRODUCȚIILE ANIMALIERE” vor depune un dosar de înscriere la secretarul comisiei, în ziua de 19.02.2020, între orele 1000 - 1200 .

Pentru înscriere, absolvenţii vor depune:

  • Un dosar plic, ce va cuprinde următoarele:
   • cerere de înscriere cu avizul îndrumătorului lucrării de disertaţie (vezi model atașat – www.zootehnie.ro);
   • declarație pe propria raspundere privind autenticitatea lucrării de disertație (vezi model atașat - www.zootehnie.ro);
   • două copii de pe Cartea de Identitate, cu C.N.P. vizibil;
   • copie legalizată de pe certificatul de naştere (în cazul în care aceasta nu există deja la dosarul existent la secretariatul facultăţii);
   • copie legalizată de pe certificatul de căsătorie și declarație notarială cu privire la numele ce va fi trecut pe diploma de master (unde este cazul);
   • Diploma de bacalaureat, în original (în cazul în care aceasta nu există deja la dosarul existent la secretariatul facultăţii);
   • Diploma de absolvire a facultăţii, în original (în cazul în care aceasta nu există deja la dosarul existent la secretariatul facultăţii).
    

   Pe dosar nu veți scrie nimic, urmând ca acesta să fie completat în momentul depunerii.

 
 • Lucrarea de disertaţie, în două exemplare (din care cel puțin unul să fie cu copertă din carton).

 

Dosarele şi lucrările se depun în ziua stabilită la etajul II, biroul A II 116 (conf. dr. Minodora TUDORACHE).

Susţinerea lucrării de disertaţie va avea loc în ziua de 20.02.2020, începând cu orele 0900, în sala A II 109.

Cererea de înscriere va fi făcută conform modelului și va fi avizată de către îndrumătorul științific; avizul Dlui Decan va fi luat de către secretarul comisiei, pentru toate cererile deodată.

 

Declarația privind autenticitatea lucrării (vezi modelul atașat) va fi completată în trei exemplare:

 • un exemplar va fi pus în dosarul de înscriere;
 • celelalte două vor fi legate în cele două exemplare ale lucrării de disertație (veti pune declarația de autenticitate semnată înainte de cuprins).

 

Secretar Comisie,

Conf. dr. Minodora TUDORACHE