BIOSECURITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE

 
 

DOMENIUL: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Programul de studiu: Biosecuritatea Produselor Alimentare

FORMA DE ÎNVĂTĂMÂNT: CURSURI DE ZI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

FOOD SAFETY AND BIOSECURITY