FIŞA DE PREÎNSCRIERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - ADMITERE SEPTEMBRIE

 
 

 

PREÎNSCRIEREA ONLINE este o aplicaţie care vine în sprijinul candidaţilor care doresc să urmeze cursurile cu frecvenţă ale Facultăţii de Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere.

Preînscrierea este opţională şi înscrierea efectivă se va face prin completarea dosarului de înscriere la sediul  facultăţii.

Informaţiile transmise vor fi folosite exclusiv în cadrul facultăţii pentru prelucrările necesare la admitere şi, în cazul candidaţilor admişi, pentru înscrierea în programele de studii ale facultăţii. Pentru mai multe informaţii accesaţi următorul link: www.usamv.ro/index.php/ro/656-gdpr