Se încarcă pagina ...

Despre Noi

          

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE (click aici pentru prezentare generala) 

Specializarea Piscicultura si acvacultura

 ----------------------------------------------------

 

 

 

 

 


A treia ediţie a Conferinţei Internaţionale
"Agriculture For Life, Life For Agriculture"
5-7 Iunie 2014, Bucureşti, România

----------------------------------------------------

 
ADMITERE LICENŢĂ 2014 

 

 

 

 
Domeniul ZOOTEHNIE
Programe de studii:
- ZOOTEHNIE
 

- PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ 
 


Domeniul INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
 
 
Programul de studii:
- TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE

 

 
Domeniul SILVICULTURĂ
 
 
Programul de studii:
- CINEGETICĂ 
                                                                                                                                                                          


ADMITERE MASTERAT 2014 

 

 

Domeniul ZOOTEHNIE

Programul de studii:

- PROIECTAREA ŞI DEZVOLTAREA FERMELOR ZOOTEHNICE

Domeniul INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Programe de studii:

 - TEHNOLOGII SPECIALE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

 - BIOSECURITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE